Let op: Deze website komt binnenkort te vervallen. Ga voor alle informatie over Treant Zorggroep naar onze nieuwe website www.treant.nl

 
RSS  RSS
Zoeken:     
Startpagina
Tekengrootte normaal Tekengrootte groot Tekengrootte extra groot

Copd/astma verpleegkundige

In het Refaja ziekenhuis werken twee longverpleegkundigen. Zij werken nauw samen met de longartsen, kinderartsen, fysiotherapie, diëtetiek, ergotherapie, psychosociale team en verpleegkundigen van de verpleegafdelingen om de zorg voor de patiënten goed op elkaar af te stemmen. Ook met externe zorgverleners als de thuiszorg en de huisartsen hebben zij regelmatig overleg.

De longverpleegkundige is een gediplomeerd verpleegkundige met een aanvullende specialistische opleiding over astma en COPD.

Wat is astma
Bij astma zijn de luchtwegen gevoeliger dan normaal. De luchtwegen hebben steeds de neiging zich te vernauwen, waardoor lucht er moeilijker doorheen kan stromen. Het ademen wordt hierdoor bemoeilijkt en er ontstaat benauwdheid.

De luchtwegen kunnen gevoelig zijn voor allergische en niet allergische prikkels.

Astma en allergie gaan vaak samen; veel mensen met astma zijn vaak ook allergisch (bijvoorbeeld voor huisstofmijt of huisdieren).

Wat is COPD
COPD een aandoening van de luchtwegen en longen die geleidelijk verergert en uiteindelijke uitmondt in een onomkeerbare beschadiging van de longblaasjes.
Roken is verreweg de belangrijkste oorzaak van COPD.
De aandoening verloopt in verschillende stadia: risico, licht, matig, ernstig, zeer ernstig. Het is een complexe aandoening die niet te genezen is. Wel kan een goede behandeling, afgestemd op de persoonlijke situatie, de klachten verminderen.

Longverpleegkundige
De longverpleegkundige kan helpen bij het omgaan met de ziekte of met het geven van informatie over:

  • de ziekte astma of COPD;
  • de behandeling;
  • het aanleren en controleren van de technieken van inhalatoren waarmee medicijnen geïnhaleerd worden;
  • de medicijnen.

Verder kan de longverpleegkundige begeleiding en steun bieden bij veranderingen waar de patiënt het moeilijk mee heeft:

  • wijzen op mogelijkheden voor begeleiding om te stoppen met roken (beide longverpleegkundigen zijn gekwalificeerd stoppen-met-roken begeleiders)
  • deskundig advies geven met betrekking tot saneren of doorverwijzen naar de thuiszorg in verband met een saneringshuisbezoek;
  • vragen beantwoorden die van praktische aard zijn, bijvoorbeeld over werk, school, sporten/bewegen, vakantie;
  • Informatie geven over patiëntenverenigingen.

De longverpleegkundige kan de cursus “astma, thuis en op school” geven en is betrokken bij de longrevalidatie.

Hoe komt de patiënt bij de longverpleegkundige?
De longarts, kinderarts of verpleegkundigen verwijzen patiënten door naar het spreekuur van de longverpleegkundigen.

Op eigen verzoek, indien de patiënt bekend is bij de longarts of kinderarts.

De voorbereiding van de patiënt bij een afspraak
Het is belangrijk dat de eigen geneesmiddelen dan wel inhalator(en) en het ponsplaatje/ziekenhuispasje meegenomen worden.

Duur consult en vervolgafspraak
Een afspraak op het spreekuur van de longverpleegkundige duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier en vindt plaats in het Oogheelkundig Medisch Centrum (achter het Refaja ziekenhuis), op de 1e verdieping.

Voor kinderen met astma vindt het spreekuur plaats op de polikliniek kindergeneeskunde in het ziekenhuis.

Andere taken van de longverpleegkundige
Naast de directe patiëntenzorg houden de longverpleegkundigen zich bezig met het zich verder bekwamen op het gebied van de astma-/COPD zorg. Zij geven scholingen aan verpleegkundigen of andere hulpverleners, die te maken hebben met de zorg rondom de astma/COPD patiënt. Op verzoek worden er scholingen/ presentaties gegeven voor andere belangstellenden. Zij staan in nauw contact met collega longverpleegkundigen om zodoende een uniform beleid in de astma-/COPD zorg te garanderen. Zij zijn lid van de V en VN afdeling longverpleegkundigen (de beroepsvereniging van longverpleegkundigen) en van het verpleegkundig netwerk astma/COPD Noord Nederland. De longverpleegkundigen volgen voortdurend bijscholingen. Zo blijven zij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van astma en COPD.

Patiëntenverenigingen en organisaties die informatie en ondersteuning kunnen geven:

Long Fonds
Postbus 5
3830 AA Leusden

Advieslijn 0900-2272596 (€ 0,10/min)

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag,10.00 en 14.00 uur

www.longfonds.nl
www.groningen.longfonds.nl

Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE)
Postbus 26
3860 AA Nijkerk

infolijn: 033-2471044

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag, 9.00- 17.00 uur

info@vmce.nl
www.vmce.nl

Long Fonds Patiëntenvereniging
Postbus 627
3800 AP Amersfoort

033-4341295

www.longfonds.nl

Stichting voedselallergie
Postbus 207
3860 AE Nijkerk

infolijn: 033-4655098

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag, 9.00- 15.00 uur

www.voedselallergie.nl

Voedingscentrum

www.voedingscentrum.nl

Vereniging van Allergie Patiënten (VAP/VSOP)
Koninginnelaan 23
3762 DA Soest

035-6034040

infoaanvraag@vap-nederland.nl
www.allergievereniging.nl

www.rokeninfo.nl (Trimbos instituut)
tel. 0900-1995 (€ 0,10/min)

www.stoppen-met-roken.nl

www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl
tel. 0900-9390 ((€ 0,10/min, van 9.00 - 17.00 uur)

www.boekenoverziekten.nl


www.luchtpunt.nl

Route vanaf de hoofdingang

Klik op onderstaande plattegrond voor de route van de hoofdingang naar de COPD consulent.