RSS  RSS
Zoeken:     
Startpagina \ Professionals \ Opleidingen en Stages \ Co-assistenten
Tekengrootte normaal Tekengrootte groot Tekengrootte extra groot

Co-assistenten

Nu co-assistent, maar de dokter voor de toekomst!

Door de toenemende vergrijzing in Nederland en de mogelijkheden in de zorg dreigt in de toekomst een tekort aan artsen te ontstaan. Om aan deze dreiging het hoofd te bieden heeft de overheid rond het jaar 2000 afgesproken dat meer artsen dienen te worden opgeleid.

Om deze studenten voldoende stagemogelijkheden te bieden zijn ziekenhuizen die niet primair tot de affiliatie behoren benaderd om hierin te participeren. Vanaf het collegejaar 2006 - 2007 fungeren de kleine noordelijke ziekenhuizen als zogenaamde “satelliet ziekenhuizen”. Ook het Refaja ziekenhuis heeft te kennen gegeven een rol te willen spelen in het faciliteren van stagemogelijkheden voor deze studenten.

Vele maatschappen/ vakgroeppen hebben hun medewerking toegezegd en vanaf het collegejaar 2006-2007 is het Refaja ziekenhuis als “satellietziekenhuis” gaan fungeren. Dit betekent dat junior co-assistenten een deel van hun Master 1 (oftewel 4e jaars student geneeskunde) in het Refaja kunnen voltooien. Elke 6 weken wisselt de groep van blok (Beweging/ Heelkunde/ Geneeskunde/ Levenscyclus) en gaan zij zich periodiek in het centrale skillslab in Groningen voorbereiden op het volgende co-schap.

De studenten zijn vooral actief op het poliklinisch spreekuur en volgen “hun eigen patiënten” op de verpleegafdeling. De medisch specialist is verantwoordelijk voor de begeleiding van de desbetreffende co-assistent. Voor de co-assistenten is een aparte ruimte beschikbaar gesteld. Van de co-assistent worden ook voordrachten/scholingen verwacht. Vanaf 2008 worden ook stagemogelijkheden voor M3 studenten aangeboden. Op basis van persoonlijke opleidingswensen en de beschikbare capaciteiten bij vakgroepen en/of afdelingen zal er “op maat” gekeken worden of aanmeldingen gehonoreerd kunnen worden.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Meijer (coördinator), telefoonnummer 0599 — 654624 of via e-mail f.meijer@refaja.nl .

Mail dit artikel
Mail dit artikel
Print deze pagina
Print deze pagina
Terug naar boven
Terug naar boven
 
 
Wanneer ben ik aan de beurt? Klik hier voor een overzicht van de wachttijden in het Refaja Ziekenhuis.
 
 
Klik hier voor een overzicht van de bezoektijden van het Refaja Ziekenhuis.
 
 
Wilt u de patiënt bellen of een kaartje sturen? Klik dan hier