RSS  RSS
Zoeken:     
Startpagina \ Over het Refaja \ Kwaliteit en veiligheid van zorg \ Screening kindermishandeling
Tekengrootte normaal Tekengrootte groot Tekengrootte extra groot

Screening op kindermishandeling

De inspectie voor de Gezondheidszorg verplicht ziekenhuizen om kinderen die op de spoedeisende hulp (SEH) komen te screenen op (vermoedens van) kindermishandeling.
In het belang van het kind vindt signalering van (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld ook in de rest van het ziekenhuis plaats.
Hiertoe werkt het Refaja ziekenhuis met een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Bij kindermishandeling wordt een kind pijn of verdriet gedaan of niet goed verzorgd.
Deze mishandeling kan van fysieke aard zijn, maar ook van psychische of seksuele aard. Het getuige zijn van huiselijk geweld valt ook onder kindermishandeling aangezien het zien van geweld voor een kind even schadelijk is als het ondergaan ervan.

Als een medewerker van de SEH (of van een andere afdeling) van het Refaja ziekenhuis zich zorgen maakt over uw kind of over de gezinssituatie dan proberen zij met u hierover een gesprek aan te gaan.
Mocht er uit een dergelijk gesprek blijken dat er inderdaad problemen zijn in de gezinssituatie waarbij de veiligheid van een kind niet altijd gewaarborgd is, dan worden deze zorgen, zo mogelijk, met u besproken. Op basis van dit gesprek en overleg met deskundige collega’s wordt besloten om u hulp aan te bieden of om een melding te doen bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
Dit betekent niet dat u wordt beschuldigd van kindermishandeling, maar wel dat er zorgen zijn omtrent uw kind.

Hoe gaat het AMK te werk?
Het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) onderzoekt de gemelde zorgen en voert een gesprek met u om meer duidelijkheid te krijgen over de gezinssituatie. Zo nodig stelt het AMK een onderzoek in. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan wordt bepaald of er hulpaanbod gedaan wordt. Dit hulpaanbod heeft een verplicht karakter.

Mail dit artikel
Mail dit artikel
Print deze pagina
Print deze pagina
Terug naar boven
Terug naar boven
 
 
Wanneer ben ik aan de beurt? Klik hier voor een overzicht van de wachttijden in het Refaja Ziekenhuis.
 
 
Klik hier voor een overzicht van de bezoektijden van het Refaja Ziekenhuis.
 
 
Wilt u de patiënt bellen of een kaartje sturen? Klik dan hier